Gdzie ukrywa się histeria? seminarium, dr Mira Marcinów

Filozoficzna natura problemów psychologicznych seminarium, prof. Andrzej Leder

Półotwarta Grupa Terapeutyczna dla Dorosłych – trwa nabór

Grupa Terapeutyczna dla Dorosłych

„Narcystyczna osobowość naszych czasów” – wprowadzenie do problematyki narcyzmu. Seminarium teoretyczno-kliniczne

Filozoficzna natura problemów psychologicznych – seminarium, prof. Andrzej Leder

Podstawy Neuronauki dla Psychoterapeutów II

Grupa Terapeutyczna dla Dorosłych

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna dla osób z problemem uzależnienia

Warsztaty dla osób z doświadczeniem zaburzeń odżywiania