Półotwarta Grupa Terapeutyczna dla Dorosłych – trwa nabór

5 czerwca 2023 • Bez kategorii

Grupa jest propozycją dla osób, które doświadczają trudności w tworzeniu satysfakcjonujących relacji, chciałyby lepiej poznać siebie w interakcjach z innymi ludźmi, zrozumieć przyczyny swoich trudności, być bardziej świadome swoich odczuć, reakcji, zachowań, sposobów budowania więzi oraz tego jak są odbierane przez innych.

Będziemy zwracać uwagę na interakcje uczestników między sobą oraz uczestników z prowadzącymi. Udział w grupie jest okazją do doświadczenia emocjonalnego kontaktu z innymi, odczucia uczestników mogą być na bieżąco wyrażane i poddawane refleksji.

Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że w trakcie trwania grupy będą dołączać kolejni uczestnicy, gdy zwolni się miejsce. Czas trwania grupy jest nieograniczony. Minimalny czas udziału to 12 miesięcy. W roku kalendarzowym jest jedna nieodpłatna przerwa wakacyjna w sierpniu.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 18.00-20.00

Dołączenie do grupy będzie możliwe od listopada 2024

Prowadzący: Anna Kowalska–Żelewska oraz Adam Grzesiak

Miejsce: ul.Wiśniowa 59/6, Warszawa

Miesięczny koszt to 560 zł

Udział w Grupie poprzedzony jest 1-2 konsultacjami (koszt jednej konsultacji to 200 zł) z osobami prowadzącymi. Celem takiego spotkania jest wspólne ustalenie, czy ta forma terapii będzie dla Ciebie najlepsza.

Więcej informacji: kontakt@znaczenia.com lub 535 707 019

Zapraszamy!