Podstawy Neuronauki dla Psychoterapeutów II

15 sierpnia 2022 • Bez kategorii

Neuronauka staje się królową nauk o człowieku. Dzięki całościowemu i naukowemu podejściu do funkcjonowania mózgu, z sukcesem wkracza na pola do tej pory zarezerwowane dla filozofii i psychologii. Jej fundamentem są biologiczne podstawy działania układu nerwowego. Ich poznanie jest kluczem do zrozumienia mózgu.

W drugiej edycji kursu przeznaczonego dla psychoterapeutów skupimy się na wyższych czynnościach układu nerwowego – takich, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie człowieka w środowisku i kształtują jego zachowanie. Wraz z wiedzą podstawową zostaną również omówione podstawy zaburzeń, jakie wynikają z dysfunkcji tych czynności.

Uwaga: Udział w pierwszej edycji kursu nie jest wymagany.

dr Paweł Boguszewski – neurobiolog, kierownik Pracowni Metod Behawioralnych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Cykl wykładów (5 spotkań trwających po 2 godziny) będzie odbywać się w środy w godzinach 18.30 – 20.30 online, na platformie Zoom.

Koszt udziału w całym cyklu wynosi 600 zł.

Wykład jest adresowany szczególnie do psychoterapeutów, ale jest otwarty dla wszystkich chętnych.

Terminy spotkań: 5.10; 19.10; 2.11; 16.11; 30.11.2022

Zapisy: kontakt@znaczenia.com, 535 707 019

 

Program kursu:

Spotkanie 1

Regulacja funkcjonowania organizmu człowieka I.

Przedmiotem wykładu będzie relacja pomiędzy zjawiskami regulacji homeostazy wewnętrznej a zachowaniem się. Omówione zostaną zagadnienia relacji popędów, wpływu stresu na mózg, działania osi HPA, rola podwzgórza w inicjacji i kontroli zachowania.

Spotkanie 2

Regulacja funkcjonowania organizmu człowieka II.

Omówione zostaną rytmy biologiczne, regulacja czuwania i uwagi, zagadnienia związane ze snem, jego rolą i patologią oraz współczesne podejście neuronauki do zjawiska marzeń sennych. Poruszona również będzie tematyka regulacji funkcji rozrodczych, w tym wpływu hormonów płciowych na zachowanie się.

Spotkanie 3

Zmysły i mózgowe procesy przetwarzania informacji.

W tej części poruszone zostaną zagadnienia przetwarzania bodźców środowiskowych różnych modalności i bodźców bólowych. W wykładzie zostaną ujęte informacje o możliwościach adaptacyjnych tych systemów i przykłady nowoczesnych terapii, w tym substytucji sensorycznej.

Spotkanie 4

Plastyczność mózgu.

Omówione zostaną zagadnienie plastyczności układu nerwowego w trzech aspektach: plastyczności rozwojowej, zarówno pre- jak i postnatalnej, plastyczności dojrzałego układu nerwowego oraz plastyczności kompensacyjnej, związanej z możliwościami naprawy układu nerwowego. Poruszona zostanie również tematyka starzenie się mózgu.

Spotkanie 5

Substancje psychoaktywne.

Podstawowa klasyfikacja i mechanizmy działania na ośrodkowy układ nerwowy – opis neurotransmiterów i receptorów na które działają. Mechanizmy uzależnienia fizycznego i psychicznego oraz uzależnienia behawioralne.