Mitologie Rozwoju Osobistego. Źródła. Interpretacje. Konsekwencje

4 lutego 2022 • Bez kategorii

Celem naszego spotkania jest przybliżenie uczestnikom często niejawnych oraz nieuświadomionych założeń, które kryły i kryją się za pozornie neutralnymi metodami i narzędziami szeroko rozumianego „rozwoju osobistego”.

Przyjrzymy się zarówno życzliwie, jak i krytycznie mitom założycielskim tego nurtu edukacji dorosłych. Zdiagnozujemy przyczyny, które spowodowały przyjęcia amerykańskiego rozumienia czym „rozwój osobisty” jest i dysonanse, jakie wywołało to w polskiej przestrzeni symbolicznej.

Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy „rozwój osobisty” w Polsce był i jest narzędziem rzeczywistego procesu emancypacji osób i grup, czy może, często nieświadomie, stawał się narzędziem kontroli, uniformizacji i dyscyplinowania.

Porozmawiamy też o korzyściach i szkodach, które przynosiły i przynoszą warsztaty „samorozwojowe” oraz o możliwej i koniecznej redefinicji tego, czym ma być edukacja dorosłych.

Program:

  1. Od Ziemi Jałowej do El Dorado. Główne narracje rozwoju osobistego od lat 90. XX wieku do roku 2010.
  2. Samosprawczość czy niewola, o zgrzytach i pęknięciach w założeniach metod „rozwoju osobistego”
  3. Ile wolności, ile samotności. Skutki bezkrytycznego przyjmowania „samorozwojowej” doksy.

 

Prowadzi Marcin Ilski – od dwudziestu lat edukator oraz trener myślenia
krytycznego i systemowego. Zajmuje się ramowaniem językowym w ujęciu
Georga Lakoffa, znaczeniem metafor dla naszego codziennego
funkcjonowania oraz profilaktyką, dynamiką i prcesem rozwiązywania
sytuacji trudnych i konfliktowych. Od 2015 roku bada mitologie i ramy
językowe zaszyte w niezwykle popularnym pojęciu „rozwoju osobistego”.
Autor książki „Życzliwy Sceptycyzm. Poradnik użytkownika”. Prowadzi
społeczność pod nazwą Sceptyczni Trenerzy.

 

Termin spotkania to 24 lutego 2022 o godz. 18.00.

Spotkanie odbędzie się online (Zoom).

Koszt udziału: 99 zł.

Zapisy: kontakt@znaczenia.com, +48 535 707 019

Zapraszamy!