Grupa Terapeutyczna dla Dorosłych

18 lipca 2021 • Bez kategorii

Grupa jest propozycją dla osób, które doświadczają trudności w tworzeniu satysfakcjonujących relacji, chciałyby lepiej poznać siebie w interakcjach z innymi ludźmi, zrozumieć przyczyny swoich trudności, być bardziej świadome swoich odczuć, reakcji, zachowań, sposobów budowania więzi oraz tego jak są odbierane przez innych.

Będziemy zwracać uwagę na interakcje uczestników między sobą oraz uczestników z prowadzącymi. Udział w grupie jest okazją do doświadczenia emocjonalnego kontaktu z innymi, odczucia uczestników mogą być na bieżąco wyrażane i poddawane refleksji.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, we wtorki w godz. 18.30 – 20.30

Grupa trwa 9 miesięcy

Początek grupy – 19 października 2021, zakończenie – 28 czerwca 2022.

Prowadzący: Anna Kowalska – Żelewska oraz Adam Grzesiak

 

(obraz: Hilma af Klint)

Udział w Grupie poprzedzony jest konsultacją z osobami prowadzącymi. Celem takiego spotkania jest wspólne ustalenie, czy ta forma terapii będzie dla Ciebie najlepsza.

Więcej informacji: kontakt@znaczenia.com lub 535 707 019

Zapraszamy!