Grupa Terapeutyczna dla Dorosłych

27 kwietnia 2022 • Bez kategorii

Grupa jest propozycją dla osób, które doświadczają trudności w tworzeniu satysfakcjonujących relacji, chciałyby lepiej poznać siebie w interakcjach z innymi ludźmi, zrozumieć przyczyny swoich trudności, być bardziej świadome swoich odczuć, reakcji, zachowań, sposobów budowania więzi oraz tego jak są odbierane przez innych.

Będziemy zwracać uwagę na interakcje uczestników między sobą oraz uczestników z prowadzącymi. Udział w grupie jest okazją do doświadczenia emocjonalnego kontaktu z innymi, odczucia uczestników mogą być na bieżąco wyrażane i poddawane refleksji.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach 18:30 – 20:30

Grupa trwa 9 miesięcy.

Początek grupy – październik 2022, zakończenie – 26 czerwca 2023.

Prowadzący: Adam Grzesiak oraz Joanna Pietrzak

Miesięczny koszt to 530 zł.

Udział w Grupie poprzedzony jest płatną konsultacją (170 zł) z osobami prowadzącymi. Celem takiego spotkania jest wspólne ustalenie, czy ta forma terapii będzie dla Ciebie najlepsza.

Więcej informacji: kontakt@znaczenia.com lub 535 707 019

Zapraszamy!

(obraz: Hilma af Klint)